• Sindikalnatribina-1-s
  • Sindikalnatribina-2-s
  • skupstina2018-1-s

Obavještavamo članstvo da je Sindikat zaključio Ugovor o poslovnoj suradnji sa Kupi tehniku doo.

Ugovor možete preuzeti na sljedećem linku: Ugovor.

Katalog možete preuzeti na sljedećem linku: Katalog.

Pratite nas

Pravna pomoć advokata

Kolektivno pregovaranje

Video