Bilans stanja i bilans uspjeha za 2019

Ispis PDF

Bilans stanja i bilans uspjeha za 2019. godinu Samostalnog državnog službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine možete preuzeti na sljedećem LINKU - BILANS STANJA I BILANS USPJEHA ZA 2019.

Pratite nas

Pravna pomoć advokata

Kolektivno pregovaranje

Video