Sjednice UO

Trideset osma Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 20.02.2020. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

Opširnije...

Vanredna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 28.01.2020. godine na kojoj je razmatrana tema "Informacija o provedenom postupku utvrđivanja ispunjavanja uvjeta reprezentativnosti SDSZ BiH" i doneseni sljedeći zaključci:

Opširnije...

Trideset sedma Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 23.01.2020. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

Opširnije...

Trideset šesta Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 12.12.2019. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

Opširnije...

Trideset peta Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 07.11.2019. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

Opširnije...

Trideset četvrta Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 10.10.2019. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

Opširnije...

Trideset treća Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 29.08.2019. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

Opširnije...

Trideset druga Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 25.07.2019. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

Opširnije...

Vanredna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 11.07.2019. godine na kojoj je razmatrana tema "Nedonošenje Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, odnosno izbjegavanja omogućavanja privremenog finansiranja institucija BiH putem donošenja nove Odluke o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period juli – septembar 2019. godine" i doneseni sljedeći zaključci:

Opširnije...

Trideset prva Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 02.07.2019. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

Opširnije...

Trideseta Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 06.06.2019. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

Opširnije...

Dvadeset deveta Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 23.05.2019. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

Opširnije...

Dvadeset osma Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 14.03.2019. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

Opširnije...

Dvadeset sedma Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 26.02.2019. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

Opširnije...

Dvadeset šesta Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 28.01.2019. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

Opširnije...

Dvadeset peta Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 20.12.2018. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

Opširnije...

Dvadeset četvrta Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 20.11.2018. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

Opširnije...

Dvadeset treća Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 13.09.2018. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

Opširnije...

Dvadeset druga Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 30.08.2018. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

Opširnije...

Dvadeset prva Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 09.08.2018. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

Opširnije...

Dvadeseta redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održan 21.06.2018. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

Opširnije...

Nastavak devetnaeste redovne sjednice Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održan 24.05.2018. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

Opširnije...

Devetnaesta Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 17.05.2018. godine te je njen nastavak održan 24.05.2018. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

Opširnije...

Osamnaesta Vanredna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 26.04.2018. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

Opširnije...

Sedamnaesta Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 05.04.2018. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

Opširnije...

Šesnaesta Vanredna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 23.03.2018. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

Opširnije...

Petnaesta Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 20.03.2018. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

Opširnije...

Četrnaesta Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 16.03.2018. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

Opširnije...

Trinaesta Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 21.02.2018. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

Opširnije...

Dvanaesta Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 09.02.2018. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

Opširnije...

Jedanaesta Redovna sjednica Upravnog odbora Sindikata u novom sazivu je održana 01.02.2018. godine na kojoj su razmatrane sljedeće tačke dnevnog reda i doneseni sljedeći zaključci:

Opširnije...

Pratite nas

Pravna pomoć advokata

Kolektivno pregovaranje

Video