Saopštenja

Planirani očekivani prihodi na godišnjem nivou iznose KM=75.000,00 (broj članova 2500) rađeni su na bazi trenutih pokazatelja članstva regulisanog Statutom Sindikata.

Opširnije...

Zabrinuti  zbog teške ekonomsko-socijalne situacije u BiH Reprezentativni  sindikat državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine izražava ogorčenje koje proizilazi iz prijedloga Ministarstva finansija i trezora BiH da se uštede u skladu sa Globalnim fiskalnim okvirom, a u cilju obezbjeđenja ostvarenja mikroekonomske strategije u naredne tri godine planiraju  na određenim stavkama kao što su rezanje plaća, dnevnica itd. čime se , vrši nastavak erozije i „tihog destruiranja“ Institucija Bosne i Hercegovine.

Opširnije...

Samostalni sindikat državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, sudskoj vlasti i javnim ustanovama BiH, smatra da su se stekli uslovi da se izvrši analiza radnih mjesta razvrstanih u platne razrede prema Metodologiji, jer su sve institucije počele sa primjenom iste.

Opširnije...

Samostalni sindikat državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine, kao što vam je poznato, poduzeo je i poduzima značajne napore u pravcu otklanjanja problema koje smo prepoznali u procesu izrade „Metodologije o razvrstavanju radnih mjesta u platne razrede“, odnosno u samoj primjeni iste.

Opširnije...

Sindikat zaposlenih u bh. institucijama biće prinuđen da pokrene niz tužbi zbog odluka Ministarstva finansija i trezora BiH na osnovu kojih isplaćuju plate umanjene za 100 KM zaposlenim službenicima sa srednjom stručnom spremom.

Opširnije...

Poštovani,          
U cilju pokretanja i rješavanja pitanja ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i prevoz s posla u institucijama Bosne i Hercegovine dostavljamo Vam predstavku članova Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine.

Opširnije...

Poštovani,

Ovim zahtjevom želimo da izrazimo nezadovoljstvo, stavove i zahtjeve o trenutno najaktuelnijim temama i problemima namještenika. Evidentno je da donošenjem Metodologije za razvrstavanje radnih mjesta srednje stručne spreme u platne razrede utvrđene Zakonom o platama i naknadama u institucijama BiH (u daljem tekstu: Metodologija), dovelo pojedine namještenike u nepovoljniji položaj.

Opširnije...