Organi i tijela

1 Skupština
2 Upravni odbor
3 Nadzorni odbor
4 Statutarna komisija
5 Predsjednik i zamjenici predsjednika sindikata
6 Generalni sekretar

Pratite nas

Pravna pomoć advokata

Kolektivno pregovaranje

Video