Akti

1 Poslovnik o radu Upravnog odbora
2 Kolektivni ugovor
3 Poslovnik o radu redovne Skupštine Samostalnog sindikata
4 Statut
5 Program rada za 2018
6 Izvještaj o radu za 2017
7 Rješenje o preregistraciji (2018)
8 Financijski izvještaj za 2017
9 Evidencija članstva