Reprezentativni sindikati u institucijama BiH, Sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, Sindikat Uprave za indirektno oporezivanje i Savez sindikata policijskih organa u BiH, su dana 07.05.2020. godine uputili zajedničko pismo Vijeću ministara BiH sa predloženim fiskalnim mjerama za savladavanje krize izazvane virusom COVID-19.

Prijedlog mjera su sačinili ekonomski analitičari reprezentativnih sindikata koji se bave problematikom fiskalne politike. U nastavku preuzmite cijeli dopis.


Fiskalne-mjere-za-savladavanje-krize-izazvane-virusom-COVID-19

Fiskalne-mjere-za-savladavanje-krize-izazvane-virusom-COVID-19-2 Fiskalne-mjere-za-savladavanje-krize-izazvane-virusom-COVID-19-3

Pratite nas

Pravna pomoć advokata

Kolektivno pregovaranje

Video