Hronologija aktivnosti vezano za izmjene Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama BiH:

07.03.2019. - Sindikat uputio upit Ministarstvu financija i trezora BiH

12.02.2019. - Informacija o statusu aktivnosti vezano za izmjene naknade za prijevoz

Pratite nas

Pravna pomoć advokata

Kolektivno pregovaranje

Video