Obavještavamo članstvo o pokrenutoj inicijativi o kolektivnom osiguranju svih zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.

Sindikat je inicijativu sa pojašnjenjem dostavio Glavnom tajništvu Vijeća ministara BiH koje je navedeno dostavilo Ministarstvu financija i trezora BiH i Ministarstvu pravde BIH na daljnje postupanje.

U nastavku preuzmite inicijativu o kolektivnom osiguranju:

Inicijativa Sindikata sa pojašnjenjem

 

Akt Glavnog tajništva VM BiH prema Ministarstvu financija i trezora BiH i Ministarstvu pravde BiHPratite nas

Pravna pomoć advokata

Kolektivno pregovaranje

Video