Proteklog vikenda (23.-24.06.2018. godine) održana je radionica na temu „Kolektivni ugovor za državne službenike i zaposlenike u institucijama BiH“. Na spomenutoj radionici učestvovali su članovi Radne grupe za izradu nacrta Kolektivnog ugovora za državne službenike i zaposlenike u institucijama BiH u sastavu:
- Edin Kučuković – koordinator Radne grupe ispred UO Sindikata;
- Faruk Bajramović – član ispred SO OSA BIH;
- Ermin Terko – član ispred UO Sindikata;
- Fazila Klisura – član ispred SO MO BIH;
- Salih Karčić – član ispred SO MLJPI BIH.

Na radionici je kao gost učestvovala i Jasminka Jažić, predsjednica Upravnog odbora Sindikalne organizacije Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH. Radionica je protekla u vrlo konstruktivnom dijalogu između članova Radne grupe, a na kojoj su između ostalog analizirani svi prijedlozi, komentari i sugestije i mišljenja na prvu radnu verziju Kolektivnog ugovora za državne službenike i zaposlenike u institucijama BiH, a koja je bila na javnim konsultacijama u skladu sa zaključkom UO Sindikata.

Opširnije...

U skladu sa članom 40. Statuta Sindikata, Upravni odbor objavljuje:

PONOVLJENI JAVNI POZIV

ZA PRUŽANJE ADVOKATSKIH USLUGA

Opširnije...