• Sindikalnatribina-1-s
  • Sindikalnatribina-2-s
  • skupstina2018-1-s

Povodom prvih nagovještaja o mogućnosti širenja Korona virusa u Evropi  Sindikat se dana 29.01.2020. godine obratio Vijeću ministara BiH i Ministarstvu sigurnosti BiH, u okviru kojeg djeluju upravne organizacije sa  operativnom samostalnošću,aktom vezano za mjere zaštite na radu za rizične grupe zaposlenih u institucijama BiH.

Umajući u obzir ekspanziju virusa i poduzete mjere za sprečavanje smirenja virusa Sindikat se dana 12.03.2020. godine obratio Vijeću ministara BiH i Službi za zajedničke poslove u institucijama BiH aktom koji se odnosi na potrebu primjene neophodnih mjera zaštite na radu zaposlenih u institucijama BiH.

IMG-20200315-094353
picture upload

IMG-20200315-094414

IMG-20200309-231309

U četvrtak 05.03.2020. godine održana je Redovna godišnja Skupština Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine (Sindikata).

Opširnije...

Članovi Sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH imaju pravo na besplatnu pravnu zaštitu putem advokata.

Opširnije...

Pratite nas

Pravna pomoć advokata

Kolektivno pregovaranje

Video